Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancja ubezpieczeniowa przeznaczona jest dla firm, które do prowadzenia działalności wykorzystują kredyty bankowe, uczestniczą w przetargach, wykonują kontrakty na rzecz innych kontrahentów. Gwarancja to narzędzie, dzięki któremu firma nie musi zamrażać własnych środków finansowych np. na zabezpieczenie kredytu bankowego czy na wpłatę wadium przetargowego. Zamiast zabezpieczeń wystarczy, że przedstawiona zostanie gwarancja ubezpieczeniowa. Dzięki temu Państwa kontrahent ma pewność, że firma jest bezpieczna, a Państwo nie musicie zamrażać własnej gotówki.
Gwarancje ubezpieczeniowe stają się coraz bardziej popularną formą zabezpieczenia zobowiązań podmiotów gospodarczych; coraz częściej są też stosowane jako alternatywa dla gwarancji bankowych.

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu

Przedmiotem tej gwarancji ubezpieczeniowej jest zobowiązanie Gwaranta, czyli Ubezpieczyciela do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy podmiot nie wykonał bądź nieprawidłowo wykonał zobowiązania określone w zabezpieczanej gwarancją umowie.
Korzyści:
  • spełnienie wymogu zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu w formie gwarancji ubezpieczeniowej bez potrzeby zamrażania środków własnych firmy,
  • zwiększenie wiarygodności firmy realizującej kontrakt jako partnera biznesowego poprzez pozytywną weryfikację kondycji finansowej firmy przez niezależną instytucję finansową jaką jest Ubezpieczyciel (niezbędne do wystawienia gwarancji).

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium

Przedmiotem tej gwarancji ubezpieczeniowej jest zobowiązanie Gwaranta czyli Ubezpieczyciela do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy podmiot biorący udział w przetargu nie wywiąże się ze zobowiązań związanych z faktem przystąpienia do przetargu.
Korzyści:
  • spełnienie wymogu zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej bez potrzeby zamrażania środków własnych firmy, co daje jednocześnie możliwość uczestniczenia w wielu przetargach równolegle,
  • zwiększenie wiarygodności firmy realizującej kontrakt jako partnera biznesowego poprzez pozytywną weryfikację kondycji finansowej firmy przez niezależną instytucję finansową jaką jest Ubezpieczyciel (niezbędne do wystawienia gwarancji)

Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki

Przedmiotem tej gwarancji ubezpieczeniowej jest zobowiązanie Gwaranta czyli Ubezpieczyciela do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku gdy podmiot, odmówił zwrotu wypłaconej mu przez inwestora zaliczki podczas, gdy do wykonania umowy nie doszło.
Korzyści:

  • spełnienie wymogu zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej bez potrzeby zamrażania środków własnych firmy, dzięki ograniczeniu konieczności zabezpieczania środków finansowych w formie kaucji zabezpieczającej wykonanie umowy,
  • zwiększenie wiarygodności firmy realizującej kontrakt jako partnera biznesowego poprzez pozytywną weryfikację kondycji finansowej firmy przez niezależną instytucję finansową jaką jest Ubezpieczyciel (niezbędne do wystawienia gwarancji.

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wierzytelności handlowych

Przedmiotem tej gwarancji ubezpieczeniowej jest zobowiązanie Gwaranta czyli Ubezpieczyciela do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku gdy podmiot, nie dokonał zapłaty za dostarczony towar lub usługę z odroczonym terminem płatności.
Korzyści:

  • spełnienie wymogu zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej bez potrzeby zamrażania środków własnych firmy, co daje jednocześnie możliwość skorzystania z odroczonego terminu płatności za towary lub usługi,
  • zwiększenie wiarygodności firmy realizującej kontrakt jako partnera biznesowego poprzez pozytywną weryfikację kondycji finansowej firmy przez niezależną instytucję finansową jaką jest Ubezpieczyciel (niezbędne do wystawienia gwarancji.

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty za roboty budowlane

Przedmiotem tej gwarancji ubezpieczeniowej jest zobowiązanie Gwaranta czyli Ubezpieczyciela do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku gdy podmiot nie dokonał zapłaty wcześniej uzgodnionego wynagrodzenia z tytułu wykonania robót budowlanych.
Korzyści:
  • spełnienie wymogu zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej bez potrzeby zamrażania środków własnych firmy,
  • zwiększenie wiarygodności firmy realizującej kontrakt jako partnera biznesowego poprzez pozytywną weryfikację kondycji finansowej firmy przez niezależną instytucję finansową jaką jest Ubezpieczyciel (niezbędne do wystawienia gwarancji).

Gwarancja ubezpieczeniowa wykonania zobowiązań z tytułu świadczonych usług turystycznych

Przedmiotem tej gwarancji ubezpieczeniowej jest zobowiązanie Gwaranta czyli Ubezpieczyciela do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy podmiot nie wykonał zobowiązań wynikających ze świadczenia usług turystycznych określonych w odpowiednich zapisach ustawy o usługach turystycznych, a podlegających zabezpieczeniu gwarancją ubezpieczeniową.
Korzyści:
Uzyskanie gwarancji ubezpieczeniowej wykonania zobowiązań z tytułu świadczonych usług turystycznych pozwala na spełnienie ustawowego wymogu złożenia zabezpieczenia bez angażowania środków własnych firmy.

.
Zamów ofertę!