OC Inne obowiązkowe

W Polsce wiele zawodów bądź rodzajów działalności gospodarczej, których wykonywanie wiąże się z obowiązkiem posiadania polisy OC. Wymóg taki stosowany jest najczęściej przy zawodach wymagających dużej specjalizacji i takich, których złe wykonywanie może narazić potencjalnych klientów na dotkliwe szkody.

Mimo istnienia obowiązku zawarcia umowy OC w przypadku niektórych zawodów, można również, wykonując jakąkolwiek inną działalność zawrzeć dobrowolną umowę OC. Taką umowę mogą także zawrzeć wszyscy Ci, którzy mają obowiązek posiadania OC. Wówczas polisa dobrowolna będzie rodzajem „doubezpieczenia”. Ma to znaczenie wówczas, gdy zależy Państwu na ochronie wykraczającej poza sumę gwarancyjną, określoną w przepisach dotyczących obowiązkowego OC zawodowego.

A dalej wymienione:

 • Rolnika,
 • Obowiązkowe ubezpieczenie od zdarzeń losowych budynków rolniczych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 • OC agenta ubezpieczeniowego,
 • OC brokera ubezpieczeniowego,
 • OC podmiotów przyjmujących zamówienia na świadczenia zdrowotne,
 • OC świadczeniodawców (opieki zdrowotnej),
 • OC organizatorów imprez masowych,
 • OC organizatorów turystyki,
 • OC notariusza,
 • OC radcy prawnego,
 • OC adwokata,
 • OC komornika sądowego,
 • OC syndyków, nadzorców sądowych,  zarządców,
 • OC rzecznika patentowego,
 • OC biegłego rewidenta,
 • OC doradcy podatkowego,
 • OC urbanisty,
 • OC inżyniera budownictwa,
 • OC architekta,
 • OC rzeczoznawcy majątkowego,
 • OC przewoźników lotniczych,
 • OC armatorów,
 • OC detektywa,
 • OC lekarza i lekarza dentysty,
 • OC wykonujących działalność łowiecką.

W przypadku zainteresowania ubezpieczeniem prosimy wypełnienie i przesłanie formularza. Skontaktujemy się celem uzgodnienia danych niezbędnych do przygotowania oferty.

.
Zamów ofertę!