Ubezpieczenia mieszkań i domów

Dzięki temu ubezpieczeniu można  kompleksowo zabezpieczyć swój majątek, poprzez przeniesienie wielu zagrożeń związanych z posiadaniem mienia oraz wykonywaniem czynności życia prywatnego na Ubezpieczyciela.

Przedmiot ubezpieczenia

Możecie Państwo ubezpieczyć zarówno mieszkanie/budynek/budynki gospodarcze wraz ze wszystkimi instalacjami i wykończeniem, szyby jak również ruchomości domowe takie jak np. meble, sprzęt RTV, AGD, komputery, rowery, sprzęt turystyczny i sportowy oraz inne przedmioty codziennego użytku.

Zakres ubezpieczenia

Zakresem ubezpieczenia objęte są skutki zdarzeń losowych, czyli między innymi:
  • pożaru,
  • powodzi,
  • zalania,
  • huraganu,
  • uderzenia pioruna,
  • wybuchu gazu,
  • przepięcia instalacji elektrycznej.

Rozszerzenia ochrony

Ochroną można objąć ryzyko kradzieży i dewastacji.

Warto pomyśleć jednocześnie o ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym, zwłaszcza jeśli mieszkacie Państwo w bloku, gdzie zdarzają się zalania.

Ubezpieczenia nieruchomości możecie Państwo również rozszerzyć o NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków), assistance, pomoc prawną i inne w zależności od zakresu ochrony jaką przyjmuje na siebie dane Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

.
Zamów ofertę!