Ubezpieczenie NNW

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczę­śliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć, a wypłacone świadczenia stanowią wsparcie finansowe dla ubezpieczonego a w przypadku jego śmierci – dla uposażonych. Ubezpieczenia NNW obejmują ponadto świadczenia powypadkowe typu assistance oraz min.:  zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych.

.
Zamów ofertę!