Ubezpieczenie NNW oraz utraconego dochodu

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz utraconego dochodu, oferowane przez Leadenhall Polska S.A., wyspecjalizowaną spółkę certyfikowaną do sprzedaży na rynku polskim ubezpieczeń Lloyd’s (najstarszej wiodącej instytucji ubezpieczeniowej świata, działającej w ponad 200 krajach).

Zakres ubezpieczenia obejmuje świadczenia z tytułu śmierci, trwałego uszczerbku na zdrowiu, całkowitej, trwałej niezdolności do pracy oraz świadczenia okresowe, związane z czasową niezdolnością do pracy. Wyróżnikiem produktu jest wypłata świadczenia gwarantującego utrzymanie standardu życia w przypadku, gdy ubezpieczony straci zdolność do wykonywania pracy w swoim zawodzie (wysokość tego świadczenia z reguły nie niższa od świadczenia z tytułu śmierci).

Jest to zatem nowatorski wariant ochrony przede wszystkim dla specjalistów w swojej branży. W przypadku okresowej niezdolności do pracy ubezpieczenie to stanowi alternatywę dla świadczeń ZUS (w trakcie choroby i rekonwalescencji), szczególnie dla profesjonalistów uprawiających wolne zawody i zapewnia rekompensatę dochodów utraconych wskutek braku możliwości zarobkowania.

Ochroną mogą być ponadto objęte aktywności podwyższonego ryzyka (np. nurkowanie poniżej 30 metrów, wspinaczka wysokogórska, paralotniarstwo).

Ubezpieczenie może również zabezpieczać interes spółki w razie śmierci kluczowych osób, np. udziałowców lub członków kadry zarządzającej – wtedy najczęściej spółka jest ubezpieczającym i beneficjentem polisy.

.
Zamów ofertę!