Ubezpieczenia turystyczne

Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie podróży zagranicznych zapewnia kompleksową ochronę osobom wyjeżdżającym za granicę. Może to być wyjazd w celach turystycznych, ale również wyjazd służbowy, do pracy, do szkoły. W zależności od celu, w jakim Państwo podróżujecie, możecie wybrać opcję oraz sumy ubezpieczenia spełniające Wasze potrzeby.

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia w zależności od wybranego wariantu obejmuje między innymi:

  • koszty leczenia,
  • koszty udzielenia natychmiastowej pomocy "assistance",
  • koszty ratownictwa,
  • koszty pobytu osoby towarzyszącej,
  • NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków),
  • OC (odpowiedzialność cywilna),
  • koszty transportu i repatriacji,
  • bagaż podróżny.

Koszty leczenia - informacje

Obecnie polskie ubezpieczenie zdrowotne posiadane w NFZ nie uprawnia do pełnej opieki zdrowotnej za granicą, lecz jedynie do podstawowych świadczeń.

Każde państwo członkowskie posiada własne zasady finansowania świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. W niektórych państwach członkowskich opieka zdrowotna jest bezpłatna; jednakże w większości państw należy opłacić część kosztów za uzyskane świadczenia zdrowotne bądź też pokryć pełne koszty uzyskanych świadczeń, a następnie starać się o ich całkowity lub częściowy zwrot (np. w Belgii, Francji i w Luksemburgu). Podobne zasady stosuje się do leków uzyskiwanych w ramach ubezpieczenia. Przed wyjazdem z Polski do innego państwa warto zatem zapoznać się z obowiązującymi tam zasadami finansowania opieki zdrowotnej. 

.
Zamów ofertę!