OC Zarządu i Rady Nadzorczej

Celem tego ubezpieczenia jest ochrona prywatnego majątku Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej przed utratą w przypadku wniesienia przeciw nim roszczenia w związku z wyrządzoną szkodą majątkową.

Zarządzanie spółką pociąga za sobą dużą odpowiedzialność, a błędne decyzje mogą mieć bardzo dotkliwe konsekwencje finansowe dla osób wchodzących w skład organów spółek.

Członkowie Zarządu oraz Rad Nadzorczych, ponoszą osobistą odpowiedzialność swoim prywatnym majątkiem za szkody wyrządzone spółce, akcjonariuszom oraz osobom trzecim, spowodowane uchybieniami przy wykonywaniu czynności wynikających z pełnionych funkcji. Bez znaczenia dla wysokości odszkodowania pozostaje fakt pełnienia funkcji członka władz na podstawie umowy o pracę ponieważ  mechanizmu ograniczenia tej odpowiedzialności -  który ma zastosowanie w przypadku pracowników -  nie stosuje się do członków organów spółek.

Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę odszkodowania w ramach zgłoszonego roszczenia , wniesione przeciwko ubezpieczonemu z tytułu szkody majątkowej powstałej w wyniku błędnego lub za błędne poczytywane działanie bądź zaniechanie ubezpieczonej spółki lub osoby ubezpieczonej. 

 

Wnioski ubezpieczeniowe - kliknij tutaj.

Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania, oddzwonimy i przygotujemy ofertę.

Skontaktuj się z nami:

.
Zamów ofertę!