Assistance

Adresaci oferty ubezpieczenia assistance

Ubezpieczenia skierowane jest do posiadaczy samochodów osobowych, osobowo-ciężarowych, kempingowych, ciężarowych o ładowności do 2 ton, przyczep bagażowych o ładowności do 400 kg i przyczep kempingowych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne.

Zakres ubezpieczenia assistance

Ubezpieczenie Assistance gwarantuje szeroką ochronę ubezpieczeniową kierowcy i pasażerom pojazdu w czasie ich podróży na terytorium Polski lub całej Europy (w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia) w zakresie pomocy technicznej, informacyjnej, administracyjnej, finansowej - nie tylko w razie wypadku drogowego, ale także w razie awarii samochodu, utraty (kradzieży) pojazdu, w przypadku jego unieruchomienia, nieszczęśliwego wypadku, a nawet nagłego zachorowania kierowcy lub pasażera.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują kilka wariantów ubezpieczenia w zależności od zakresu terytorialnego oraz zakresu ryzyka (w tym również o bardzo szerokim spektrum ochrony).

Asistance w zależności od wariantu obejmuje między innymi:

  • naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
  • dostarczenie paliwa,
  • holowanie do stacji serwisowej lub miejsca zamieszkania,
  • organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego,
  • otwarcie pojazdu w przypadku zagubienia lub zatrzaśnięcia kluczyków,
  • dostawę części zamiennych,
  • rganizację i pokrycie kosztów zakwaterowania oraz kosztów podróży do miejsca zamieszkania,
  • pomoc medyczną dla kierowcy i pasażerów.

Assistance zapewnia ochronę w trakcie podróży, a uruchomienie realizacji usługi następuje po wykonaniu telefonu pod numer alarmowy Towarzystwa wskazany na polisie niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia.

Ubezpieczenie może być zawarte jako krótkoterminowe oraz roczne.

Wypełnij formularz ubezpieczenia

.
Zamów ofertę!