Krótkoterminowe OC

Ubezpieczenie krótkoterminowe OC

Umowa ubezpieczenia OC zawierana jest standardowo na okres 12 miesięcy.

Zgodnie z Ustawą istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia na okres krótszy w wymienionych niżej przypadkach:

 • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów,
 • posiadaczy pojazdów zarejestrowanych na okres czasowy (ubezpieczenie nie może być zawarte na okres krótszy niż okres tej rejestracji),
 • posiadaczy pojazdów wolnobieżnych nie wykorzystywanych przez rolników do prowadzenia gospodarstwa rolnego ( polisa obowiązkowego ubezpieczenia nie może być zawarta na okres krótszy niż 3 miesiące),
 • posiadaczy pojazdów historycznych, czyli będących w świetle obowiązujących przepisów:
  • pojazdami zabytkowymi - zgodnie z prawem o ruchu drogowym,ubezpieczenia nie może być zawarta na okres krótszy niż 3 miesiące),
  • pojazdami wpisanymi do księgi inwentarza muzealiów zgodnie z przepisami dotyczącymi ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach,ubezpieczenia nie może być zawarta na okres krótszy niż 3 miesiące),
  • pojazdami co najmniej 40-letnimi,ubezpieczenia nie może być zawarta na okres krótszy niż 3 miesiące),
  • pojazdami co najmniej 25-letnimi, uznanymi za pojazdy unikatowe lub mające szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.ubezpieczenia nie może być zawarta na okres krótszy niż 3 miesiące),
 • posiadaczy pojazdów zarejestrowanych za granicą i przekraczających granicę PR, a nie posiadających umowy ubezpieczenia OC bądź Zielonej Karty lub jeśli w czasie przebywania na terenie RP pojazdu zarejestrowanego za granicą ulegnie rozwiązaniu umowa ubezpieczenia granicznego lub ZK. Jest to tzw. ubezpieczenie graniczne.

W powyższych przypadkach polisa nie może być zawarta na okres krótszy niż 30 dni.

Wypełnij formularz ubezpieczenia

.
Zamów ofertę!