Ochrony prawnej

Przedmiot i zakres ubezpieczenia ochrony prawnej

Ubezpieczenie ma na celu zapewnienie ochrony prawnej i reprezentacji interesów prawnych osoby ubezpieczonej oraz pokrycie kosztów, opłat i wydatków prawnych w przypadku wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela w związku posiadaniem, użytkowaniem i prowadzeniem pojazdu lub podróżowaniem w charakterze pasażera.

Ubezpieczenie "Ochrona prawna pojazdu" oferowane klientom indywidualnym może być wykupione dla następujących pojazdów ( pod warunkiem, że nie są one wykorzystywane do wykonywania działalności gospodarczej): samochody osobowe, samochody i przyczepy kempingowe, przyczepy, motorowery i motocykle, quady, skutery wodne, łodzie, motorówki do 200 kW mocy silnika.

Zakres ubezpieczenia ochrony prawnej (w zależności od wybranej opcji):

  • koszty porad, opinii i konsultacji prawnych,
  • wynagrodzenie adwokata albo radcy prawnego,
  • koszty sądowe,
  • koszty procesu zwracane stronie przeciwnej w wypadku przegranej sprawy,
  • koszty podróży w przypadku obowiązku stawienia się przed sądem zagranicznym,
  • świadczenie na kaucję w razie aresztowania.

Wypełnij formularz ubezpieczenia

.
Zamów ofertę!